Muzea a galerie Českého Krumlova

S KČT Tesla Jihlava po stopách dálkového etapového pochodu Krajem pětilisté růže
22. – 25. června 2020
Hradní muzeum a zámecká věž, Egon Schiele Art Centrum, expozice Regionálního muzea a výstava ke 100. výročí vzniku KČT Český Krumlov
Čtvrtý den, čtvrtek 25. 6. 2020

Z pěti předplacených vstupenek v tzv. Českokrumlovské kartě nám dosud zbývaly čtyři, které jsme dnes, poslední den pobytu ve městě, hodlali prohýřit v kulturních radovánkách. Začali jsme v zámeckém areálu prohlídkou Hradního muzea a zámecké věže. Textové materiály v historických objektech byly obsažné a zajímavé, a protože ráno nebylo v muzeu přeplněno, střídali jsme se v hlasitém čtení informací a společně se podivovali nad vystavenými exponáty. Užívali jsme si ducha místa a přítomnost přátel, naladěných na stejnou vlnu. Ze získaných vědomostí jsme pak při výhledu ze zámecké věže skládali mozaiku dějin města. Na našich stránkách lze v případě zájmu nalézt mnoho Mirkových obrázků s popisky z tohoto tak fotogenického města, přesto jsem neodolala a několik jich též spáchala – jejich zveřejnění omlouvám potřebou mít ilustrační obrázky pro stručné dějiny města. 🙂

První písemná zmínka o Českém Krumlově pochází z roku 1253.
Esovitě zakřivené meandry řeky Vltavy vytvořily unikátní podmínky kolonizace.
Nejstarší osídlení spadá do paleolitu – 70–50 tisíc let před naším letopočtem.
V mladší době kamenné, tedy asi 400 let před naším letopočtem, je zde doloženo keltské osídlení, Slované se na ostrohu nad řekou usadili v 6. století našeho letopočtu.
Původní gotický hrad založili před rokem 1250 páni z Krumlova, jedna z větví mocného rodu Vítkovů s erbovním znakem pětilisté růže. Po vymření pánů z Krumlova v roce 1302 zdědili panství jejich příbuzní Rožmberkové.
Panovník Přemysl Otakar II. se snažil omezovat mocenské pozice Vítkovů např. založením města České Budějovice (1265) či kláštera Zlatá Koruna (1263).
Rožmberkové vládli v Krumlově do konce 16. století, v roce 1601 musel Petr Vok kvůli dluhům prodat město císaři Rudolfu II., od něj jej získali Eggenberkové a po jejich vymření na začátku 18. století přešlo panství do majetku dědiců, Schwarzenberků.
Od roku 1992 je Český Krumlov zařazen do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Romantický výhled na krumlovské střechy.
V popředí zámecká vstupní brána, vzadu klášterní komplex.
Výhled z věže na ostroh s historickou zástavbou.
V popředí věž kostela sv. Jošta (dnes muzeum), uprostřed kostel sv. Víta, národní kulturní památka, vlevo vzadu kaple na Křížové hoře.

Následující prohlídka byla tak odlišná, že jsme nemuseli mít strach ze zmatení pojmů – rozhodli jsme se pro návštěvu Egon Schiele Art Centra umístěné v budově bývalého městského pivovaru založeného v roce 1503. V roce 1949 byl pivovar uzavřen a v rozsáhlých prostorách sídlil Komunální podnik. Když v roce 1992 převzala celý areál Nadace Egona Schieleho, byly zahájeny stavební úpravy. Dodnes je opraveno 75% někdejšího pivovaru – prostory slouží pro prezentaci výtvarného umění, jsou tu ateliéry, muzejní obchod a kavárna.

V roce 130. výročí narození Egona Schieleho (1890–1918) je v prostorách galerie kromě expozice věnované jemu i několik výstav inspirovaných jeho životem a dílem, ale také neobyčejným městem Krumlovem (díla rakouské malířky Judith Zillich a české Aleny Anderleové, rozměrná plastika japonského sochaře Tets Ohnariho).

Vstupenka do Egon Schiele Art Centra.
Základní informace o umělci a jeho vztahu k Českému Krumlovu.
Návštěvník obdrží se vstupenkou letáček jako průvodce po rozsáhlých galerijních prostorách.

Uspořádání expozic podle moderního trendu se nám líbilo, infotabulím s texty o životě a práci Egona Schieleho jsme věnovali velkou pozornost a postupně odbourávali některá klišé v souvislosti s umělcem uváděná. Dá se říct, že expozice, jejíž součástí je i film, nám umožnila udělat si obrázek o práci světově uznávaného malíře, jehož dílo se bohužel tak brzy uzavřelo.
Přivítali jsme výstavu fotografií s názvem Krumlov za časů Schieleho – skvělé obrázky fotografa Josefa Seidela (1859–1935) nás potěšily a trochu zmírnily smutek z toho, že Muzeum Fotoateliér Seidel už dnes nestihneme – máme ale příležitost použít předplacenou „krumlovskou kartu“ i v příštím roce, kdy bude ještě platit. Po obědě jsme si rezervovali dostatek času na Regionální muzeum, kde hlavním tahákem byla pro nás výstava uspořádaná ke 100 letům trvání turistiky v Českém Krumlově. Navíc začalo pršet, tak jsme si libovali pobyt pod střechou.

V budově bývalého jezuitského semináře, což je nejstarší raně barokní stavba ve městě, sídlí Regionální muzeum. Obrázek je ze srpna 2013.

Nejdříve zařadím fotografie z těch expozic, které mě nejvíc zaujaly (či jejichž obrázky se jakžtakž povedly 🙂 ) – nabídka je obrovská a čas strávený v prostorách starobylé budovy je stoprocentně k dobru návštěvníka!

Rozměrný model Českého Krumlova vyfotila Iva Svobodová.
Na tomto záběru je dobře vidět obdivovaný krumlovský meandr řeky Vltavy.
Ještě jednou řeka a město z jiného úhlu – nemohli jsme se nabažit té dokonalosti.
Maketa hradu Dívčí Kámen, jedné z nejrozsáhlejších středověkých památek v České republice. Foto Iva Svobodová.

Nyní asi někdo z vás přeskočí obrázky středověkých světic a světců – mě ale fascinují, světlo kolem nich je naplněné modlitbami a nadějí.

Sv. Kateřina a sv. Barbora – 1. polovina 14. století
Svatý Wolfgang, minoritský klášter, kolem roku 1460
Svatá trojice, kolem roku 1500
Svatý apoštol Petr, svatý apoštol Pavel, kolem roku 1520
Svatý Linhart, kolem toku 1500
Svatý Petr a sv. Pavel, kolem roku 1700
Svatá Anna samatřetí, kolem roku 1520
Pieta, kolem roku 1400

Obrázkem netypického hudebního nástroje přejdeme do současnosti – pokusím se zařadit charakteristické fotografie a doložit na nich vývoj událostí v dobách ne příliš dávných.

Harfový klavír, Vídeň, kolem roku 1880.
Bez komentáře – jiná doba, jiné gusto. 🙂
Slavnostní plakát ke Slavnostnímu večeru na začátku minulého století.
Organizace byla založena pro posílení kulturního a politického vlivu českého etnika v jazykově smíšených oblastech Pošumaví – rozpuštěna počátkem 50. let minulého století.
Vzácný doklad o aktivitách dávných krumlovských turistů.
Doklad o tom, jak se časy měnily.
Fluidum obestírající plakáty v 1. polovině minulého století je nenávratně pryč.
Akční plakát z roku 1951. Nahoře: Oddíl PTP na stavbě sídliště v českokrumlovském Vyšném, vedle: Příslušníci PTP na vlakovém nádraží v Českém Krumlově. Ostatní vyobrazení jsou dostatečně výmluvná.

Zvláště exponáty a texty z minulého století byly místy až otřesně názorné…

Výstava 100 let turistiky v Českém Krumlově zabírala celé přízemí budovy a byla úžasná už na první pohled, natož, když se pravověrný příznivec turistiky zabořil očima, a vlastně celou bytostí, do textů a obrázků známých míst a lidí!
Endorfiny nás zaplavily, dokonce jsme se trochu přestali zlobit na koronavirus, neboť kvůli němu byla výstava prodloužená a my ji mohli vidět.
Připomínám, že krumlovští turisté jsou naši historičtí souputníci – i odbor KČT Čeřínek Jihlava letos slaví 100 let své existence!
Jen několik fotografií zařadím kvůli čtenářům a jako připomínku pro nás, návštěvníky; není v mých silách postihnout šíři aktivit stoletého turistického odboru.

Pozvánka na výstavu ke 100. výročí KČT START Český Krumlov.
Historie a současnost Klubu českých turistů Český Krumlov.
Ve vitrínách bylo vystaveno všechno, co charakterizuje odbor a jeho činnost.
O mezinárodním pochodu Krajem pětilisté růže – s několika zde uvedenými turisty jsme se během našeho pobytu v Krumlově setkali.
Zde jsou krásné medaile, které dostávali účastníci pochodu Krajem pětilisté růže.
Nezapomeňme si přečíst jména turistů, kteří se podíleli na organizaci výstavy, z níž jsme byli my Jihlaváci nadšení – možná jsme i trochu záviděli, že krumlovští turisté dostali v muzeu tak rozsáhlý prostor. To však dokazuje, že jejich činnost je pro město přínosem.

Před pátou hodinou jsme ve vlahém, drobném deštíku procházeli před odjezdem domů s dobrým pocitem městem – co bylo při této čtyřdenní akci možné, vyšlo dobře.

Jako upomínku na jihočeské výlety jsme dostali diplom, který nám bude připomínat i přátele z Českého Krumlova a pořadatele z KČT Tesla Jihlava – oběma skupinám ze srdce děkuji.

2 odpovědi na “Muzea a galerie Českého Krumlova”

  1. Míšo, i ten poslední ze 4denního českokrumlovského pobytu stál za to – město nám poskytlo opravdu velkou spoustu rozličných informací a zážitků a Tobě děkuji za připomenutí některých z nich.
    Iva

    1. Dík za návštěvu. Ty články a fotky jsou zdrojem hezkých vzpomínek pro nás účastníky a třeba něco z toho zaujme i čtenáře stejně naladěné. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*