Za svatým Valentýnem na Rounek

19. ročník akce odboru KČT Čeřínek Jihlava
Neděle 13. února 2022

Duší tohoto pochodu, který si stále ve veřejnosti udržuje velkou oblibu, je Věra Veselá – nejen, že s manželem projdou a připraví trasu, Věra navrhuje i podobu pamětního listu, ale především vždycky pohostí všechny účastníky nápaditým cukrovím ve stylu valentýnském. 🙂

Už mnohokrát jsem psala o průběhu tohoto pochodu, o místě, kde, kdy a proč byla kaplička sv. Antonína na kopci u Rounku nedaleko Rantířova vybudovaná, proto odkazuji na minulé články a jen zopakuji, že od 30. let minulého století jsou ve jmenované kapli uloženy ostatky sv. Valentýna a sv. Bonifáce, které jí daroval biskup královéhradecký.
Proto dnešní neděli, den před svátkem sv. Valentýna, využili turisté k pohodové vycházce a tím se zároveň přihlásili k lidem, kteří v posledních desetiletích začali u nás, po vzoru anglosaském, oslavovat tohoto světce jako patrona zamilovaných. Pokud odhlédneme od komerčních záležitostí, je svátek lásky a vlídnosti velmi vhodnou příležitostí k setkání. 🙂

Start pochodu je tradičně na nádraží v Rantířově, kam většina účastníků přijede vlakem, někteří přijdou z Jihlavy pěšky.
Vždycky jsme využívali možnosti vydat se ve společnosti přátel na valentýnskou trasu z jihlavských Starých Hor, i dnes jsem tento způsob, stejně jako dvacítka souputníků, zvolila. Bylo krásné slunečné počasí, místy zmrzlý sníh, místy trocha bláta, všude ale sváteční pohoda. 🙂

21 účastníků se z jihlavských Starých Hor vydalo na trasu ke kapli sv. Antonína na Rounku.
Pěší skupinu vedli manželé Veselí.
Na kopci nad obcí Rantířov.
Na rantířovském nádraží se skupina pěšáků připojila k účastníkům, kteří přijeli vlakem.
Na startu byli turisté ze tří jihlavských odborů, ale i z Telče, Havlíčkova Brodu, Pacova a Polné.
Turisty přivítala Věra Veselá, která tuto úspěšnou akci léta připravuje.

Všechny fotografie zveřejněné v tomto článku mi laskavě poskytli Věra a Jiří Veselí – děkuji! 🙂

Na nádraží v Rantířově jsme se dopočítali 115 příchozích – všechny uvítala Věra Veselá a krátce probrala organizační záležitosti.
Z několika možností přístupu na Horu sv. Antonína (629 m n. m.), kde u bývalé silnice Jihlava–Pelhřimov byla roku 1737 kaple postavena, zvolila pořadatelka trasu přes obec Rantířov k osadě Rounek, která je však částí obce Vyskytná nad Jihlavou.
O Rounku, osadě na kopci, jsou v souvislosti s nalezištěm stříbrných rud zprávy už ve 14. století – do Rantířova i do Vyskytné je odtud stejně daleko – asi 1,5 km.

Pod modrou oblohou a zubatým zimním sluníčkem kráčeli turisté k cíli.
Řeč barev v průvodu lidí ve sluncem ozářené přírodě působila blahodárně a jitřila kladné emoce.
Obyvatelé hájenky na Rounku vždy při této příležitosti slavnostně vyzdobí okolí i cestu ke kapličce.
V kapli sv. Antonína jsou uloženy ostatky sv. Valentýna a sv. Bonifáce.
Turistické informační místo (TIM) u kaple.
Věra Veselá napekla a rozdávala tato krásná (a velice chutná) valentýnská mandlová srdíčka.
Mnohé turistky jsou zdatné na pochodech i v kuchyni.
Někteří turisté se odměnili nejen sladkostmi.
Příjemně strávená valentýnská neděle u kapličky sv. Antonína.
Předseda odboru KČT Čeřínek Jihlava Jiří Veselý předává upomínku na dnešní výšlap (celkem 13 km).
Věra Veselá je autorkou tohoto srdíčkového listu pro účastníky.

Je jasné, že všichni příchozí si s tiše vyslovenými prosbami zazvonili na zvonek, instalovaný na stěně kaple. S nadějí na jejich splnění jsme v pokoji a míru sestupovali dolů, zpět do všednosti.

V následujícím článku jsou odkazy na valentýnské akce v minulých letech:
Nedělní vycházka ke svatému Valentýnovi na Rounek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*