Okruh z Rantířova na Čeřínek, do Ježené a přes Rounek zpět do Rantířova

Slunečný den na rodné Vysočině
Sobota 13. března 2021

Výlet, který jsme si s Ivou a Karlem dneska dopřáli, nepotřebuje mnoho popisných slov – zdejší krajinu dobře známe a v tak zářivém dni se dají najít hezké momenty i ve vykácených lesích.
Iva, která nás tudy provázela, si sice stýskala po minulých „zelených“ dobách, protože Dvorce a široké okolí byly v dětství jejím místem pro život – rodiče tu měli chatu u řeky Jihlavy – ale já jsem tu dlouho nebyla, a tak i v tomto kůrovcovou pohromou změněném prostředí jsem nacházela něco krásného – řeka má své kouzlo v každé době a za různých okolností.
Podívejme se na trasu, o níž tak nadšeně hovořím:

Po ČTZ z Rantířova kolem Pekelského mlýna do Dvorců, Cejle a na Čeřínek, odtud po ŽTZ do Mirošova, zastávka u bývalé zámecké vodárny, pak do Hubenova a Ježené, návrat do Rantířova po ZTZ přes Horu sv. Antonína = 23 km

V 9 hodin jsme se sešli na nádraží v Rantířově a po červeně značené trase se vydali do Pekelského údolí k Pekárkovu mlýnu, kolem náhonu došli k chatám, pak přes silnici do nedalekých Dvorců, do obce Cejle a na Čeřínek, kde jsme odpočívali. Považovala jsem si toho, že jsem ve společnosti kamarádů-turistů a neobrůstám doma pavučinami. 🙂

Zámeček v Rantířově byl postaven roku 1873 podle návrhu významného architekta a pedagoga, jihlavského rodáka Augusta Prokopa (1838–1915). Foto Iva Svobodová
V zámečku žije a do původního stavu jej uvedla rodina Šaškových. Foto Iva
Řeka Jihlava v místech, kde byla v polovině 16. století vybudovaná vodní nádrž, kterou jihlavští soukeníci využívali jako valchu.
V romantickém Pekelském údolí začaly vznikat chaty už ve 20. letech 20. století.
Pekárkův mlýn byl vystavěn na přelomu 17. a 18. století, když byla vypuštěna vodní nádrž, zabírající kdysi celé Pekelské údolí.
Okolí náhonu k Pekárkovu mlýnu jasně naznačuje, že jaro nenechá na sebe dlouho čekat.
Projít podobnými místy je přímo ozdravná kúra.
Chaty u řeky se ukázaly v celé nahotě – zalesněné okolí je minulostí.
Dříve skryté skalnaté svahy přitahují pozornost ve výrazně změněné krajině.
Řeka Jihlava na svém toku mezi Dvorci a Rantířovem.
Jaro přichází…
V ohybu řeky se už začíná formovat generace budoucích lesních krasavců.
Peřeje na řece Jihlavě u Dvorců.
Iva řeku Jihlavu miluje – v těchto místech se naučila plavat.
Chata patřívala Iviným rodičům – její sestry i ona zde u řeky a v lesích prožívaly nezapomenutelné časy.
Kaple sv. Jana Nepomuckého na návsi ve Dvorcích. Foto Iva
Kaple sv. Markéty se sochou světice ve středu obce Cejle, založené ve 2. polovině 13. století.

Z Cejle jsme šli na Čeřínek stále po červené značce – ve článku z roku 2016 se dočtete o křížovém kameni v obci a najdete obrázky okolní krajiny.

Tomšův kopec nad Mirošovem při pohledu z úpatí masivu Čeřínku.
Krajina obrazů viděná ze svahů Čeřínku.

Na vyhřátých schůdcích před malou turistickou chatou na Čeřínku jsme posvačili, pak pohovořili s mladou lipkou, zasazenou ke 100. výročí vzniku KČT Čeřínek Jihlava, popřáli jí pevné zdraví a vydali se po žlutě značené turistické trase do Mirošova a pak přes Hubenov do Ježené.
Při sestupu ze svahů Čeřínku směrem k Mirošovu jsme šli, vlastně klopýtali, přeskakovali a čvachtali nejdříve bahnitými kolejemi, které bývaly líbeznou lesní cestou, pak zcela k nepoznání změněnou krajinou přeskakovali větve a povalené stromy – bezcestí, kam oko pohlédne. Ze zmaru a beznaděje jsme se vzpamatovali až v aleji pod Tomšovým kopcem nad Mirošovem.
U rozcestníku nad obcí jsme odbočili neznačenou cestou k nedaleké zámecké vodárně.

Zámecká vodárna, kterou v roce 1898 vybudoval majitel Mirošovského panství baron Vilém Richlý.
Okolí pramene bylo turisty vyčištěné na začátku roku 2016 při příležitosti Zahájení jarní turistické sezony v oblasti KČT Vysočina na Čeřínku – od té doby je bohužel zase neudržovaný.
Kostel sv. Rodiny (sv. Josefa) v Mirošově.

V Mirošově jsou dva křížové kameny s pozoruhodnou historií.
Cesta mezi Mirošovem, Hubenovem a Ježenou vedla poli s hezkým výhledem a lesy, ve kterých naše duše nejásaly.

Hubenovská vodní nádrž na Maršovském potoce byla dokončena v roce 1972 – v úpravně Hosov se z ní stává pitná voda pro Jihlavu a okolní obce.
Zajímavá partie domů u návesního rybníka v obci Ježená.
Od rozcestníku v Ježené jsme se vydali po zelené značce do Rantířova.

Vzpomínala jsem na to, jak v květnu 2016 jsme právě na této trase s Mirkem obnovovali turistické značení.

U cesty z Ježené ke kapli sv. Antonína na Rounku.

Lavička u kaple sv. Antonína přímo vybídla ke krátkému odpočinku, pak jsme se vrátili do Rantířova a v 17 hodin odjeli Karlovým autem.
V pozdním odpoledni se zatáhlo a spadlo asi 10 dešťových kapek, přesto zařazuji dnešní datum do kategorie top výletů!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*