Slévání vody

z pramenů a toků v povodí Moravy

Břeclav, sobota 11. června 2011

V minulém článku o Třetím hvězdicovém výstupu na Čeřínek jsem se zmínila, že nás před započetím akce přišli pozdravit Míla a Pavel Bradovi, dříve než odjeli do Břeclavi se vzorky vody z Jihlavska. Abyste věděli, jak akce Eurorando 2011 pokračuje, zařadím několik fotek z Břeclavi, které mi laskavě poskytla Míla. Ta také zpracovala pěknou prezentaci, z níž čerpám některé informace, protože v Břeclavi jsme kvůli „Výstupu na Čeřínek“ nebyli.

V několika článcích jste se dočetli o odběru vzorků vody z řeky Jihlavy, např. Teslácký šotek, Otevírání studánek na Vysokém kameni, Jihlaváci k Jihlavě a Z Jihlavy kolem řeky Jihlavy. Té posledně uvedené vycházky jsme se nemohli bohužel zúčastnit, proto odkazuji na článek Věry Veselé ze stránek našeho mateřského odboru.

Na celé Vysočině se konalo (a ještě do konce června koná) 27 akci Eurorando 2011; první z nich se odehrála na hněvkovickém pochodu krajem Šimona kouzelníka 2. 10. 2010 a za účasti 150 turistů odebraly děti vodu z Želivky. V minulém roce při celostátní akci Za posledním puchýřem 2010 odebrali „naši nejvyšší ústřední turisté“ vzorek vody z Turistického pramene u Vizovic.

Bradovi tedy odvezli vzorky vody z Jihlavska do Břeclavi.

vzorky vody z řeky Jihlavy

Tam se sjelo přes tři sta turistů, kteří dovezli ze svých odborů 82 lahviček vody z pramenů a řek, které patří do povodí řeky Moravy.

82 lahviček se vzorky z řek a pramenů v povodí řeky Moravy

Do demižonku slévali zástupci oblastí vzorky vody, stejně jako právě činí Míla Bradová s vodou z řeky Jihlavy:

Míla Bradová slévá v Břeclavi vzorky vody z Jihlavska

Demižonek poputuje 9. července do Děčína, kde se tato voda během slavnosti Slévání vody z pramenů a toků v České republice smíchá s vodou z dalších povodí. Směska, zvaná „Voda ze střechy Evropy“, ve které bude z každého našeho pramene a toku kapička, odcestuje s českými turisty do Španělska, kde se během období 7.–16. října 2011 bude slavnostně slévat voda z osmi oblastí, na které byla Evropa podle povodí pro tento účel rozdělena. Vzorky všech vod se smíchají ve Lví kašně v granadské Alhambře.

O tom všem si ovšem budete muset přečíst někde jinde, my tam budeme přítomni pouze skrze pár kapek vody z naší řeky Jihlavy, což je zamýšlená, ale ne samoúčelná symbolika. Pravý důvod celé akce spočívá v rozšíření zájmu lidí o vodu jako podmínku veškerého života a starost o její zdroje.

2 odpovědi na “Slévání vody”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*