Telč turistická

A také kamenná křížová cesta Na Kopci nad Mysliboří
6. listopadu 2021

Město Telč i celý kraj pod Javořicí má vždycky co nabídnout – i stálí, dlouholetí návštěvníci, k nimž se počítáme, objevují místa dosud neznámá – tentokrát korunovala náš výlet stezkami na Telčsku nově posvěcená křížová cesta (25. 9. 2021) mezi obcemi Studnice a Mysliboř.

Ale vlastně jsme se do Telče vydali oslavit několikanásobná turistická výročí, která se kvůli minulým koronavirovým zákazům mohla uskutečnit až v této době.
Letos slavili telčští turisté 100. výročí založení svého odboru – vznikl 7. 7. 1921. Dnes si zúčastnění na telčském náměstí Zachariáše z Hradce také připomněli, že se členové KČT na Vysočině už 30 let scházejí, aby v dohodnutých místech společně zahájili turistickou sezonu.

Zde jsou zaznamenány turisticky důležité údaje.

Další podstatná událost – dnes je 50. výročí pořádání dálkového pochodu Vysočinou k Telči.

Doklad o účasti na významném dálkovém pochodu.

V propozicích této dlouho očekávané akce bylo uvedeno, že zahájení je v 9 hodin – zbýval nám čas na návštěvu zámeckého parku, kde jsme s úctou pozdravili památnou Zachariášovu lípu s dutým kmenem, obvodem 770 cm a stářím asi 450 let – prý byla vysazena při narození syna majitele panství Zachariáše z Hradce (1527–1589). Strom se má stále čile k světu a bezesporu je nejcennějším v historickém parku, jehož renesanční podoba byla zachována při úpravách kolem roku 1900. (V článcích Listopadové pochody v Telči 2009 a Podzimní pochody v Telči 2010 jsou odkazy na obrázek lípy, parku a města v podzimním i letním období.)

Zahájení turistické slavnosti se ujal rodák z Vysočiny, předseda senátu Miloš Vystrčil, který si práce všech turistů velmi cení – a (nejen) turisté mu kvůli jeho příkladným charakterovým vlastnostem stejnou měrou oplácejí.
Foto František Janeček.

Podle sdělení organizátorů z KČT Telč se zúčastnilo dnešní akce 230 lidí. S radostí jsme se tu potkali s mnoha známými – Anička z Bruntálu přijela asi z největší dálky, byli tu turisté, s nimiž se setkáváme na akci Za posledním puchýřem, také ti, kteří jezdívali na putování Krajem pětilisté růže, pozdravili jsme se s kamarády z Třebíče, Žďáru, Světlé, Humpolce, Pelhřimova a dalšími.

Shromáždění turisté pozorně poslouchají zahajovací projevy – předseda KČT Telč Vladimír Mazal poděkoval za podporu veřejnosti i orgánů státní správy a vydal účastníkům organizační pokyny. Foto František.
Vyslechli jsme projevy starosty Telče Vladimíra Brtníka a starosty Mrákotína Miroslava Požára – oba se pochvalně vyjadřovali o významu působení turistů ve zdejším regionu. Foto František.

V 9.45 začínala u kašny na náměstí komentovaná vycházka Telčí – zopakovali jsme si při ní základní data z historie a užili si vtipných výrazů průvodkyně, někdejší učitelky.
Poté jsme se v sokolovně zaregistrovali a vykročili na vybranou trasu podle popisu, získaného od pořadatelů.

Vlasta Pospíchalová (vlevo) je duší všech turistických akcí v Telči – i tentokrát nás osobně přivítala na startu.
Foto František.

Cestou jsme si povídali a dobře se měli – počasí bylo velmi vlídné, s podzimní dobrou viditelností – všudypřítomné výhledy na Javořici a krajinu pod ní byly až dojímavě krásné.

Popis trasy, na kterou jsme se s přáteli Mílou, Václavem a Františkem vydali.
Tak nás jako účastníky akce Česky pěšky, společného projektu ČPP a KČT, zachytil na startu jeden z pořadatelů.

Trasu, kterou jsme šli, už jsem několikrát popsala v minulých článcích, přiložím jen dva Františkovy náladové obrázky, na nichž je vidět, že den se opravdu vydařil.

Roštejnský rybník.
Kraj pod Javořicí.

Když jsme došli na začátek obce Mysliboř, odbočili jsme na silničku vedoucí k nově zřízené křížové cestě – měli jsme za to, že návštěva místa do kamene tesaného bude důstojným zakončením dnešního „trojvýročního“ dne.
Trochu o nedávné historii kopce ležícího mezi obcemi Studnice a Mysliboř:
V roce 2014 zde Noskovi postavili kříž, o rok později začali Libor Nosek a Ladislav Havlík budovat křížovou cestu – 14 zastavení vzniklo z kamenů pocházejících z blízkého okolí. Cestu, která vede mezi jednotlivými zastaveními, je možné považovat i za naučnou stezku, protože v lese nalezneme např. také „hmyzí hotel“ či jiné artefakty sloužící k poznávání přírody.

Začátek křížové cesty Na Kopci nad Mysliboří. Foto František.
Úvodní „plácek“ lemují po pravé straně kameny se jmény žijících členů široké rodiny Noskových, která pochází z Mysliboře. Foto Míša.
Vlevo je kamenné společenství Poslední večeře – Ježíš Kristus strávil den před umučením se svými učedníky.
U nedaleké zvoničky je tato informace.
První zastavení křížové cesty – Ježíš odsouzen k smrti.
Zastavení II. – Ježíš bere na sebe svůj kříž.
Zastavení III. – Ježíš klesá pod křížem.
Zastavení IV. – Ježíš se setkává se svou matkou.
Zastavení V. – Šimon Cyrenský pomáhá Ježíši nést jeho kříž.
Zastavení VI. – Veronika podává Ježíšovi roušku.
Zastavení VII. – Ježíš padá pod křížem podruhé.
Zastavení VIII. – Ježíš napomíná plačící ženy.
Zastavení IX. – Ježíš padá potřetí pod křížem.
Zastavení X. – Ježíš zbaven roucha.
Zastavení XI. – Ježíš přibit na kříž.
Zastavení XII. – Kalvárie – Ježíš umírá na kříži.
Zastavení XIII. – Tělo sňato z kříže.
Zastavení IV. – Boží hrob.

Uvedla jsem názvy jednotlivých zastavení, abychom správně ztotožnili kamenné útvary, které k nim stavitelé cesty vybrali – kromě křížů prý nejsou kameny nijak upravovány.

Závěrem jsem vyfotila své přátele-souputníky s manželi Válovými ze Světlé nad Sázavou – také se po pochodu Vysočinou vydali na křížovou cestu u Mysliboře.

Související články:
Sochy Regionu Renesance,
Listopadové pochody v Telči 2014,
Vysočinou k Telči 2015.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*